Archiwum 8 Luty 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 221 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 8 lutego 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Zwój" Fabryka Przewodów i Artykułów Elektrotechnicznych - inż. Feliks Grzywak i S-ka w Szopienicach.

 • Monitor Polski Poz. 197 z 1950

  Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lutego 1950 r. o zmianie zarządzenia z dnia 18 czerwca 1949 r. w sprawie wynagrodzenia kierowców i innych pracowników samochodowych.

 • Monitor Polski Poz. 186 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1949 r. w sprawie nadania statutu Komitetom Kultury Fizycznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 38 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 8 lutego 1950 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we wpływach z podatku gruntowego w gminach wiejskich.

NA SKÓTY