Archiwum 10 Marzec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 446 z 1950

  Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 10 marca 1950 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sejmowych.

 • Monitor Polski Poz. 351 z 1950

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Biuro Projektów i Studiów Komunikacyjnych", zarządzenia o nadaniu statutu temu przedsiębiorstwu oraz załączonego do tego zarządzenia statutu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 145 z 1950

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przyznania XXIII Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 98 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzyszeniach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 97 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

NA SKÓTY