Archiwum 24 Marzec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 419 z 1950

    Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 24 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

  • Dziennik Ustaw Poz. 120 z 1950

    Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 marca 1950 r. w sprawie unormowania wyrobu i obrotu przetworami mięsnymi.

NA SKÓTY