Archiwum 25 Marzec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 694 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 marca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego p.n. "Fabryka Siatek Żarowych".

 • Monitor Polski Poz. 486 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1950 r. w sprawie przesunięcia terminu nadesłania pierwszego sprawozdania z wykonania Planu Inwestycyjnego na rok 1950 oraz w sprawie przesunięcia terminu wydania zarządzeń wykonawczych przez inwestorów centralnych.

 • Monitor Polski Poz. 429 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 marca 1950 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 85 z 1951

  Konwencja dotycząca Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisana w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 30 grudnia 1949 r.).

 • Dziennik Ustaw Poz. 83 z 1951

  Konwencja nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r.).

 • Dziennik Ustaw Poz. 81 z 1951

  Europejska Konwencja Radiofoniczna, Plan kopenhaski i Protokół końcowy, załączone do Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisane w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r.).