Archiwum 27 Marzec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 524 z 1950

  Zarządzenie nr 50 Komisji Dewizowej z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie uposażeń wypłacanych w złotych pracownikom polskich placówek zagranicznych.

 • Monitor Polski Poz. 456 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: A. Szafranek - Budowa Ogrzewań i Urządzeń Sanitarnych w Poznaniu.

 • Monitor Polski Poz. 431 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 marca 1950 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 167 z 1950

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie przyjęcia przez Boliwię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w New Yorku dnia 22 lipca 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 166 z 1950

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Czechosłowację Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 165 z 1950

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie przystąpienia Brazylii i Boliwii do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 154 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.

NA SKÓTY