e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Marzec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 832 z 1950

  Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 30 marca 1950 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralne Biuro Projektów Przemysłu Węglowego" z przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: "Biuro Budowy Urządzeń Koksowniczych".

 • Monitor Polski Poz. 692 z 1950

  Orzeczenie nr 11 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30 marca 1950 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 511 z 1950

  Orzeczenie Ministra Budownictwa z dnia 30 marca 1950 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 508 z 1950

  Orzeczenie nr 38 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 marca 1950 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 462 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 447 z 1950

  Decyzja Ministra Finansów z dnia 30 marca 1950 r. w sprawie uznania Banku Ziemskiego S.A. w Katowicach w likwidacji - za zlikwidowany.

 • Monitor Polski Poz. 443 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1950 r. o likwidacji "Przedsiębiorstwa Poszukiwań Terenowych".

 • Monitor Polski Poz. 438 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 434 z 1950

  Okólnik Ministra Finansów z dnia 30 marca 1950 r. w sprawie wypełniania asygnat i zleceń wypłat (przelewu).

 • Monitor Polski Poz. 433 z 1950

  Decyzja Ministra Finansów z dnia 30 marca 1950 r. w sprawie uznania Banku Handlowego w Łodzi Sp. Akc. w likwidacji - za zlikwidowany.

 • Monitor Polski Poz. 432 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1950 r. w sprawie likwidacji niektórych spółdzielni kredytowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Brodnicy, Chełmnie, Grudziądzu i Świeciu.