Archiwum 12 Kwiecień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 518 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Zakład Produkcyjny Technicznej Obsługi Rolnictwa im. 15 Grudnia", "Zakład Remontowo-Montażowy Technicznej Obsługi Rolnictwa w Komprachcicach", "Centrala Zaopatrzenia Technicznej Obsługi Rolnictwa" oraz "Centralne Biuro Techniczne Technicznej Obsługi Rolnictwa".

 • Monitor Polski Poz. 517 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Okręgowych Zarządów Technicznej Obsługi Rolnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 516 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralny Zarząd Technicznej Obsługi Rolnictwa".

 • Monitor Polski Poz. 492 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 kwietnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Fabryka Wyrobów Metalowych N. Deres w Częstochowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 158 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Skarbu o obliczaniu i poborze przedpłat na podatek obrotowy i dochodowy od podatników, dokonujących uboju zwierząt rzeźnych lub handlujących mięsem.