Archiwum 14 Kwiecień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 507 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie zawierania umów o świadczenie usług z osobami nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. oraz w sprawie udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych umów.

 • Monitor Polski Poz. 506 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 481 z 1950

  Okólnik nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie ogłoszeń i reklam urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 480 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad i norm ogłoszeń prasowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 193 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie gospodarowania złomem artykułów ściernych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 192 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych.