e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Kwiecień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 713 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie ustanowienia odznaki: "Sprawny do Pracy i Obrony".

 • Monitor Polski Poz. 658 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. Instrukcja nr 6 w sprawie organizacji i zakresu działania wojewódzkich oraz powiatowych komisji planowania gospodarczego.

 • Monitor Polski Poz. 657 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. Instrukcja nr 5 w sprawie finansów i budżetów terenowych.

 • Monitor Polski Poz. 656 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. Instrukcja nr 4 w sprawie uposażenia przewodniczących, zastępców przewodniczących i sekretarzy prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 655 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. Instrukcja nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 654 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. Instrukcja nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 653 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. Instrukcja nr 1 w sprawie pierwszej sesji rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 631 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie wstępnych wytycznych do zasad budżetu Państwa na rok 1951.

 • Monitor Polski Poz. 630 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad organizacji finansowej i systemu finansowego przedsiębiorstw państwowych, objętych budżetem centralnym.

 • Monitor Polski Poz. 610 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie przeniesienia siedziby przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych" z m. Łodzi do m. st. Warszawy.

 • Monitor Polski Poz. 574 z 1950

  Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie obowiązku prowadzenia tuczu trzody chlewnej i zbiórki odpadków pokarmowych.

 • Monitor Polski Poz. 566 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 17 kwietnia 1950 r. dotyczące zmiany zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem firmy: "Fabryka Maszyn Odlewnia Żelaza i Metali, Stanisław Grzesik" w Tczewie.

 • Monitor Polski Poz. 564 z 1950

  Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 1950 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod fabrykę konfekcji przy ulicy Terespolskiej.

 • Monitor Polski Poz. 522 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie rozwiązania Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego (T. U. R. i L.).

 • Monitor Polski Poz. 521 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1949 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Przemysłu Lekkiego.

 • Monitor Polski Poz. 520 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Budownictwa.

 • Monitor Polski Poz. 513 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie stałego dodatku dla niektórych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 • Monitor Polski Poz. 512 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu i nadawaniu tytułu i odznaczenia "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" i "Zasłużonego Mistrza Sportu".

 • Dziennik Ustaw Poz. 200 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie egzaminów na mechaników kinematograficznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 176 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia katedry chemii ogólnej na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 153 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie określenia zawodów i specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu płynności kadr pracowników.