Archiwum 25 Kwiecień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1212 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 kwietnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Cegielnia Freidenheima Józefa i S-ki w Buszkowicach, gm. Żurawica, pow. Przemyśl.

 • Monitor Polski Poz. 691 z 1950

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1950 r. w sprawie upoważnienia przedsiębiorstwa "Państwowa Komunikacja Samochodowa, Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne" do udzielania zamówień osobom niewymienionym w art. 5 ustawy z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.

 • Monitor Polski Poz. 675 z 1950

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 1950 r. o zaliczeniu niektórych prewentoriów i domów zdrowia dla dzieci do zakładów społecznych służby zdrowia.

 • Monitor Polski Poz. 661 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 660 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 639 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 615 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 25 kwietnia 1950 r. w sprawie przeznaczenia odsetka kubatury w osiedlach i domach Zakładu Osiedli Robotniczych na pomieszczenia dla administracji osiedli i domów oraz dla osób pełniących zawody usługowe.

 • Monitor Polski Poz. 592 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 591 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 568 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 kwietnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Materiałów Izolacyjnych W. Kowalski i S-ka, w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 562 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wysokości diet i kosztów noclegu przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granicami kraju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 164 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Łobżenicy.