Archiwum 3 Kwiecień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 646 z 1950

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Dzieła Sztuki i Antyki".

 • Monitor Polski Poz. 526 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw państwowych i państwowo-spółdzielczych podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.

 • Monitor Polski Poz. 515 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie wykonywania nadzoru nad racjonalnym zużytkowaniem łożysk tocznych.

 • Monitor Polski Poz. 461 z 1950

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie zmian w organizacji Dyrekcji Generalnej Kolei Państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 441 z 1950

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie ogłoszenia statutu Morskiego Instytutu Technicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 150 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.

 • Dziennik Ustaw Poz. 149 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 148 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie uznania uprawnień, nabytych w zagranicznych instytucjach ubezpieczenia społecznego.

NA SKÓTY