e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Kwiecień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 632 z 1950

  Uchwała Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień uchwał Rady Ministrów: z dnia 19 lutego 1949 r. oraz z dnia 22 grudnia 1949 r. o wprowadzeniu planowego systemu oszczędzania w gospodarce narodowej i zadaniach oszczędnościowych na 1949 r.

 • Monitor Polski Poz. 604 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie trybu zatwierdzania budżetów Funduszu Socjalnego oraz sposobu administrowania tymi funduszami w administracji państwowej.

 • Monitor Polski Poz. 510 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 500 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie ustalenia rodzajów i gatunków oraz określenia składników wędlin, wyrobów wędliniarskich i konserw mięsnych.

 • Monitor Polski Poz. 499 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Piekarnia Mechaniczna" w Otwocku.

 • Monitor Polski Poz. 491 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej w przemyśle uspołecznionym.

 • Monitor Polski Poz. 490 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej przedsiębiorstw handlu wewnętrznego gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 489 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zatrudnienia i płac zakładów pracy gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 488 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej rolnych gospodarstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 155 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 151 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie sprzedaży ruchomości zajętych w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.