Archiwum 12 Maj 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1213 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 765 z 1950

  Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie jakości produkcji.

 • Monitor Polski Poz. 724 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 716 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: "Fabryka Aparatów Termicznych - Roman Posławski" w Bielsku.

 • Monitor Polski Poz. 693 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 652 z 1950

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie tymczasowych wytycznych dla powoływania i działalności komisji rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 651 z 1950

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie tymczasowego ramowego regulaminu obrad rad narodowych.