Archiwum 20 Maj 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 902 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 721 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 20 maja 1950 r. o częściowej zmianie taryfy morskich opłat portowych.

 • Monitor Polski Poz. 720 z 1950

  Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1950 r. o zmianie zarządzenia z dnia 2 kwietnia 1949 r. w sprawie powołania Międzyministerialnej Komisji dla akcji wyprawkowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 232 z 1950

  Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 204 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich.

NA SKÓTY