Archiwum 4 Maj 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 914 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 4 maja 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych.

 • Monitor Polski Poz. 771 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 4 maja 1950 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw i instytucji państwowych, podległych Ministrowi Przemysłu Rolnego i Spożywczego.

 • Monitor Polski Poz. 687 z 1950

  Uchwała Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 4 maja 1950 r. w sprawie upowszechnienia pracy zespolonej i dostosowania norm pracy w budownictwie do nowych metod wykonawstwa.

 • Monitor Polski Poz. 612 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami rybnymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 237 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1950 r. w sprawie wpłat na Fundusz Zasiłków Rodzinnych instytucyj wypłacających zaopatrzenie emerytalne i sieroce oraz okresowe świadczenia pieniężne z tytułu ubezpieczeń społecznych.