Archiwum 16 Czerwiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1396 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 15 grudnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego.

 • Monitor Polski Poz. 1351 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Elektrod Węglowych 1 Maja".

 • Monitor Polski Poz. 1350 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Produkcji Sadzy Aktywnej".

 • Monitor Polski Poz. 928 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 879 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 czerwca 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 874 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Zakłady Przemysłowe Edward Ortwein i S-ka - Włochy k/Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 301 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 268 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców.

NA SKÓTY