Archiwum 9 Czerwiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 834 z 1950

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 820 z 1950

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie ustalenia nazw muzeów państwowych i muzeów przejętych na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 806 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych przedsiębiorstw i zakładów uspołecznionych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnikach Warszawskiej i Łódzkiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 239 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu przez Bank Spółdzielczy dla Produktywizacji Żydów z odp. udz. w Warszawie agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim.