Archiwum 18 Lipiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1179 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie zwrotu opakowań szklanych.

 • Monitor Polski Poz. 1176 z 1950

  Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Przemysłu Węgla Brunatnego".

 • Monitor Polski Poz. 1070 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: "Clavus" Fabryka Gwoździ i Drutu, Wł. Bądźzdrów we Włocławku.

 • Monitor Polski Poz. 1040 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 30 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1039 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: "Prądy Silne", Przedsiębiorstwo Elektrotechniczne K. Wiśniewski w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 1038 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1032 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1950 r. o ustanowieniu i nadaniu odznaki "Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia".

 • Monitor Polski Poz. 1010 z 1950

  Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 lipca 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Dyrekcja Budowy Bazy Rybackiej w Świnoujściu".

 • Monitor Polski Poz. 969 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie przesuwania inżynierów i techników do produkcji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 342 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 332 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 331 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o licencjach na wykonywanie wynalazków i wzorów użytkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 330 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i obsłudze maszyn i urządzeń technicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 329 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 328 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o przysiędze wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 327 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. zmieniająca ustawę o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 326 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o zniesieniu izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 325 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 324 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o organizacji współpracy kulturalnej z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 323 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o utworzeniu Muzeum Techniki i Przemysłu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 322 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o dostarczaniu środków przewozowych na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 312 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 311 z 1950

  Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. Przepisy ogólne prawa cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 304 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 278 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie Studium Zaocznego w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie.

NA SKÓTY