Archiwum 19 Lipiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 1034 z 1950

    Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1950 r. o ustaleniu wysokości zaliczkowej opłaty za pomoc leczniczą dla osób pobierających zaopatrzenia emerytalne lub renty.

  • Dziennik Ustaw Poz. 292 z 1950

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 lipca 1950 r. w sprawie organizacji komend straży pożarnych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 291 z 1950

    Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 lipca 1950 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku oraz tymczasowego rozszerzenia miejscowej właściwości okręgowych komisji arbitrażowych w Katowicach, Poznaniu i Gdańsku.