Archiwum 20 Lipiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1318 z 1950

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 20 lipca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Importowo-Eksportowa Przemysłu Drzewnego "Cepede" - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".

 • Monitor Polski Poz. 1091 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 20 lipca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 21 listopada 1947 r. o ewidencji prac pomiarowych i dokumentów mierniczych oraz o przekazywaniu dokumentów mierniczych do archiwów mierniczych Głównego Urzędu Pomiarów Kraju i jego organów podległych.

 • Monitor Polski Poz. 1046 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 20 lipca 1950 r. w sprawie upoważnienia do zakupu żwiru.

 • Monitor Polski Poz. 1036 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 20 lipca 1950 r. o powołaniu Okręgowej Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 1035 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 20 lipca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Odbudowy o powołaniu Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 986 z 1950

  Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 20 lipca 1950 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 350 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 349 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 348 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 347 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 346 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 337 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. zmieniająca dekret o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 336 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera.

 • Dziennik Ustaw Poz. 335 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 334 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Lecznictwa Pracowniczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 333 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 285 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 270 z 1950

  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zniesieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunku do obywateli, którzy zgłosili swą przynależność do narodowości niemieckiej.

NA SKÓTY