e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Lipiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1126 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 lipca 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1104 z 1950

  Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1950 r. w sprawie ustalenia części zysków, przeznaczonych na utworzenie Funduszu Zakładowego w r. 1950.

 • Monitor Polski Poz. 1037 z 1950

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Obsługi Przedsiębiorstw Artystycznych".

 • Monitor Polski Poz. 1033 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1950 r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczeń dla egzekutorów urzędów likwidacyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 1015 z 1950

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lipca 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 967 z 1950

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lipca 1950 r. w sprawie zamknięcia zwyczajnej sesji wiosennej Sejmu Ustawodawczego, zwołanej w dniu 26 kwietnia 1950 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 344 z 1950

  Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955.

 • Dziennik Ustaw Poz. 305 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o wypuszczeniu premiowej pożyczki odbudowy kraju 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 271 z 1950

  Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.