Archiwum 26 Lipiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1419 z 1950

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie włączenia Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie do Muzeum Narodowego w Krakowie.

 • Monitor Polski Poz. 1145 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie włączenia do planów inwestycyjnych Centralnych Zarządów Przemysłu budownictwa ośrodków zdrowia w zakładach przemysłowych.

 • Monitor Polski Poz. 1132 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 26 lipca 1950 r. o akcji siewnej jesień 1950 r. i wiosna 1951 r.

 • Monitor Polski Poz. 1124 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 lipca 1950 r. o ogłoszeniu drugiego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 1115 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie organizacji skupu ziemiopłodów ze zbiorów w roku 1950.

 • Monitor Polski Poz. 1090 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Pomiarów Kraju.

 • Monitor Polski Poz. 1088 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1950 r. o zmianie zarządzenia z dnia 18 czerwca 1949 r. w sprawie wynagrodzenia kierowców i innych pracowników samochodowych.

 • Monitor Polski Poz. 1064 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie trybu i warunków przyjmowania do szkół pielęgniarstwa i położnych.

 • Monitor Polski Poz. 1063 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie ograniczenia działalności Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

 • Monitor Polski Poz. 1062 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1061 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie stałego dodatku do uposażeń dla pracowników Kolegium Rzeczników Patentowych, uzasadnionego szczególnymi warunkami pracy.

 • Monitor Polski Poz. 1060 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. zmieniająca uchwałę Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w przedmiocie określenia przypadków usprawiedliwiających nieobecność w pracy oraz warunków i trybu usprawiedliwiania nieobecności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 365 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 297 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie ujednolicenia warunków uprawnień do świadczeń dla dzieci w ubezpieczeniach społecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 296 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Poz. 295 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół i zakładów naukowych, podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 294 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie wykonania ustawy o zniesieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunku do obywateli, którzy zgłosili swą przynależność do narodowości niemieckiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 293 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r.

NA SKÓTY