e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Lipiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 942 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych, pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.

 • Monitor Polski Poz. 940 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 3 lipca 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 938 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami: Rozlewnia Piwa "Ocean" w Szczecinie oraz Rozlewnia Piwa "Borownia" w Szczecinie.

 • Monitor Polski Poz. 924 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie nakładów na uruchomienie nowej produkcji w czynnych przedsiębiorstwach przemysłowych.

 • Monitor Polski Poz. 920 z 1950

  Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 3 lipca 1950 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 254 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 253 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1950.

 • Dziennik Ustaw Poz. 252 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1950.

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1950.