e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Lipiec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1151 z 1950

  Orzeczenie nr 12 Ministrów: Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 lipca 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 1137 z 1950

  Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1950 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o sposobie wykonywania kontroli przez organy Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Poz. 1136 z 1950

  Orzeczenie nr 11 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 lipca 1950 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 971 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 lipca 1950 r. w sprawie zakresu Powszechnej Elektryfikacji we wsiach i osiedlach.

 • Monitor Polski Poz. 965 z 1950

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 6 lipca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Spółka dla Eksploatacji Żwiru i Piasku Tomaszów - Zygmuntów w Tomaszowie Mazowieckim.

 • Monitor Polski Poz. 964 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 6 lipca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami: 1) Rozlewnia Piwa Dr J. K. Podlewski w Poznaniu, 2) Fabryka Wód Mineralnych i Rozlewnia Piwa Fr. Nowak w Poznaniu.

 • Monitor Polski Poz. 925 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1950 r. w sprawie postępowania z depozytami rzeczowymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 265 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1950 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.