Archiwum 26 Sierpień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1353 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1950 r. zmieniające zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1949 r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz przyznające zwolnienie od podatku od wynagrodzenia przysługującego z okazji "Święta Górnika".

 • Monitor Polski Poz. 1250 z 1950

  Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 26 sierpnia 1950 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

 • Monitor Polski Poz. 1167 z 1950

  Instrukcja Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1950 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia spisu inżynierów i techników.

 • Monitor Polski Poz. 1166 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1950 r. w sprawie spisu inżynierów i techników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 362 z 1950

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.

NA SKÓTY