Archiwum 2 Wrzesień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1374 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 września 1950 r. w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych, obowiązanych do zawierania umów generalnych i bezpośrednich, oraz ustalenia terminu zawierania umów planowych na rok 1950.

 • Monitor Polski Poz. 1277 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 września 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami młyńskimi.

 • Monitor Polski Poz. 1267 z 1950

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 1950 r. zmieniające zarządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Deratyzacji - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".

 • Monitor Polski Poz. 1252 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 września 1950 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 września 1949 r. w sprawie przedsiębiorstw, którym mogą być udzielane zamówienia na równi z przedsiębiorstwami państwowymi.

 • Monitor Polski Poz. 1251 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 września 1950 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny rejestru norm i standartów.

 • Monitor Polski Poz. 1249 z 1950

  Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 września 1950 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i wyjątkowego udostępniania w bibliotekach druków wycofanych z obrotu.

 • Monitor Polski Poz. 1239 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 2 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 414 z 1950

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 września 1950 r. w sprawie rozciągnięcia obowiązku zawierania umów planowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 371 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 2 września 1950 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wpuszczane do zbiorników wód powierzchniowych i do ziemi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 367 z 1950

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1950 r. w sprawie zmiany granic gmin Opatów i Panki, zmiany granic miast Brzeska i Myszkowa oraz zmiany nazwy gminy Chotel.

 • Dziennik Ustaw Poz. 364 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego.