Archiwum 30 Wrzesień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1531 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 września 1950 r. dotyczące zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 16 sierpnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1489 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 30 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Bumabor" Wytwórnia Sprzętu Metalowego, sp. z o.o. w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 1426 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 30 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1387 z 1950

  Okólnik Ministra Finansów z dnia 30 września 1950 r. w sprawie stosowania do państw obcych i personelu przedstawicielstw tych państw w Polsce zwolnień podmiotowych w podatku od nabycia praw majątkowych i w opłacie skarbowej od podań i świadectw.

 • Monitor Polski Poz. 1342 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 września 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 1341 z 1950

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1950 r. w sprawie ogłoszenia statutu Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu.

 • Monitor Polski Poz. 1340 z 1950

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1950 r. w sprawie ogłoszenia statutu Muzeum Przyrodniczego w Łodzi.

NA SKÓTY