e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Wrzesień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1347 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 6 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Cegielnia w Halinowie, gm. Zakrzów, pow. radomskiego, wojew. kieleckiego, wł. spadkobierców Rozenbauma.

 • Monitor Polski Poz. 1287 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 6 września 1950 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Prezydium Rządu z dnia 26 lipca 1950 r. o akcji siewnej jesień 1950 r. i wiosna 1951 r.

 • Monitor Polski Poz. 1284 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie zasad organizacji finansowej i systemu finansowego państwowych przedsiębiorstw podlegających władzom terenowym.

 • Monitor Polski Poz. 1280 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.

 • Monitor Polski Poz. 1275 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 6 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1259 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 1256 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 6 września 1950 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Instytutowi Włókiennictwa.

 • Monitor Polski Poz. 1235 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 6 września 1950 r. w sprawie oszczędności paliw i smarów w gospodarce samochodowej i rolnej.

 • Monitor Polski Poz. 1229 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 6 września 1950 r. w sprawie zmiany obszaru działania Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Poznaniu.

 • Monitor Polski Poz. 1228 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie dopuszczalności przedłużenia terminu pobierania dodatku przejściowego, przewidzianego uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r.

 • Monitor Polski Poz. 1227 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie przyznania pracownikom Centrali Ministerstwa Handlu Zagranicznego oraz placówek handlowych Rzeczypospolitej za granicą dodatków do uposażeń za znajomość języków obcych.

 • Monitor Polski Poz. 1223 z 1950

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 września 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Warsztat Precyzyjno-Mechaniczny i Koncesjonowana Stacja do Legalizowania Wodomierzy, Dominik Danysz w Katowicach-Załężu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 379 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie przekształcenia Akademii Nauk Politycznych w Warszawie na Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 378 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o statystyce sprzedaży i licytacji nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 377 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie utworzenia Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 376 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie utworzenia Muzeum Przyrodniczego w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 375 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie zniesienia Biura Odbudowy Stolicy.