Archiwum 11 Styczeń 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 79 z 1951

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie ustanowienia kas specjalnych i specjalnych poborców w niektórych prezydiach rad narodowych oraz kas specjalnych w urzędach celnych.

  • Monitor Polski Poz. 66 z 1951

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1951 r. o obowiązku ustanowienia i zgłoszenia organom finansowym przez władze i urzędy państwowe oraz podmioty gospodarki uspołecznionej osób działających w ich imieniu i odpowiedzialnych za prawidłowy pobór w drodze inkasa podatku od lokali oraz za terminowe wpłacanie (przelewanie) pobranego podatku na rachunek właściwego organu finansowego.

  • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 1951

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.