Archiwum 16 Styczeń 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 163 z 1951

    Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 stycznia 1951 r. w sprawie trybu przekazywania i sposobu wyceny nadmiernych remanentów motoryzacyjnych.

  • Monitor Polski Poz. 159 z 1951

    Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 stycznia 1951 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw państwowych, podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego.

  • Monitor Polski Poz. 128 z 1951

    Zarządzenie Ministrów Szkół Wyższych i Nauki oraz Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 1951 r. w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów na stopień inżyniera kandydatów zatrudnionych w jednostkach lub przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach wojskowych.