Archiwum 3 Styczeń 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 50 z 1951

  Uchwała nr 10 Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie okresowych sprawozdań z wykonania narodowych planów gospodarczych.

 • Monitor Polski Poz. 49 z 1951

  Uchwała nr 4 Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie planowego i sprawnego przygotowania realizacji inwestycji w 1951 roku.

 • Monitor Polski Poz. 48 z 1951

  Uchwała nr 2 Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie kontynuowania akcji robót rozbiórkowych w r. 1951.

 • Monitor Polski Poz. 47 z 1951

  Uchwała nr 1 Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie ubezpieczenia środków trwałych przedsiębiorstw przemysłu państwowego oraz przedsiębiorstw i jednostek budżetowych.

 • Monitor Polski Poz. 46 z 1951

  Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1950 r. w sprawie poboru w roku 1950 podatku obrotowego od przedsiębiorstw państwowych i państwowo-spółdzielczych, objętych zasadami systemu finansowego.

 • Monitor Polski Poz. 45 z 1951

  Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. zatwierdzająca zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie opodatkowania w r. 1950 dochodów (zysków bilansowych) przedsiębiorstw państwowych i państwowo-spółdzielczych, objętych zasadami systemu finansowego.

 • Monitor Polski Poz. 44 z 1951

  Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie zasad systemu finansowego banków państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 43 z 1951

  Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie określenia rozdziału właściwości i zasad współdziałania Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości i Centralnego Związku Spółdzielczego.

 • Monitor Polski Poz. 42 z 1951

  Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. o Planie Inwestycyjnym na 1951 r.

 • Monitor Polski Poz. 38 z 1951

  Postanowienie o odznaczeniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 13 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych przeliczenia wierzytelności hipotecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 11 z 1951

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 9 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości terytorialnej wyższego urzędu górniczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 8 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie koncesjonowania garbarń futrzarskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 7 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.