Archiwum 8 Styczeń 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 83 z 1951

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie zmiany instrukcji z dnia 15 września 1950 r. o używaniu samolotów sanitarnych lotnictwa cywilnego.

 • Monitor Polski Poz. 52 z 1951

  Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 stycznia 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 42 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 41 z 1951

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o należnościach ławników za udział w posiedzeniach sądowych oraz o karach porządkowych na ławników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 40 z 1951

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 39 z 1951

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 38 z 1951

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 29 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie zakazu lub ograniczenia używania niektórych pojazdów mechanicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 27 z 1951

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o poborze rekruta.

 • Dziennik Ustaw Poz. 26 z 1951

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 25 z 1951

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim.

 • Monitor Polski Poz. 18 z 1951

  Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie określenia niektórych kategorii środków przewozowych, które nie podlegają dostarczeniu na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 12 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie terminu wpłacania wkładów oszczędnościowych przez uczestników funduszu B-rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 10 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951.

 • Dziennik Ustaw Poz. 4 z 1951

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 3 z 1951

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu izb aptekarskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 1951

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1951

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność Państwa.