Archiwum 22 Październik 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1308 z 1951

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie stosowania wzoru umowy ramowej dotyczącej sporządzania dokumentacji technicznej dla inwestycji.

 • Monitor Polski Poz. 1283 z 1951

  Uchwała nr 736 Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. o zmianie instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 1282 z 1951

  Uchwała nr 734 Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. o zmianie instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 1281 z 1951

  Uchwała nr 733 Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. o zmianie instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 1269 z 1951

  Uchwała nr 735 Prezydium Rządu z dnia 22 października 1951 r. w sprawie odpisania z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw uspołecznionych niedoborów materiałowo-towarowych.

 • Monitor Polski Poz. 1268 z 1951

  Uchwała nr 732 Prezydium Rządu z dnia 22 października 1951 r. w sprawie wykorzystania remanentów obudowy i dekoracji, pozostałych po wystawach i targach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 402 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. w sprawie zwalniania lokali użytkowych od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 394 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i szczecińskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 387 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 22 października 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 382 z 1951

  Dekret z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych.