Archiwum 10 Listopad 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1506 z 1951

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie sposobu ważenia zwierząt rzeźnych na miejscach obrotu oraz mięsa w obrocie hurtowym.

 • Monitor Polski Poz. 1396 z 1951

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie upoważnienia podległych organów do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.

 • Monitor Polski Poz. 1393 z 1951

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).

 • Monitor Polski Poz. 1378 z 1951

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zniesienia na terenie powiatu leskiego w województwie rzeszowskim obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).

 • Monitor Polski Poz. 1368 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 1329 z 1951

  Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 10 listopada 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 418 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 417 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytetach Jagiellońskim w Krakowie i Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

NA SKÓTY