Archiwum 17 Listopad 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1489 z 1951

  Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie tymczasowych zasad angażowania personelu pedagogicznego studiów przygotowawczych w szkołach wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 1471 z 1951

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie rejestracji znaków towarowych dla towarów przeznaczonych na eksport.

 • Monitor Polski Poz. 1468 z 1951

  Uchwała nr 805 Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie podziału zadań w ciężarowym transporcie drogowym.

 • Monitor Polski Poz. 1375 z 1951

  Uchwała nr 775 Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie gospodarki ogumieniem samochodowym.

 • Monitor Polski Poz. 1374 z 1951

  Uchwała nr 803 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie zasad i trybu uchwalania terenowych budżetów dodatkowych.

 • Monitor Polski Poz. 1373 z 1951

  Uchwała nr 788 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych domów małych dzieci.

 • Monitor Polski Poz. 1372 z 1951

  Uchwała nr 784 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. zmieniająca uchwałę w sprawie struktury organizacyjnej Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

 • Monitor Polski Poz. 1371 z 1951

  Uchwała nr 772 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego.

 • Monitor Polski Poz. 1337 z 1951

  Uchwała nr 777 Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1951 r. zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia do planów inwestycyjnych Centralnych Zarządów Przemysłu budownictwa ośrodków zdrowia w zakładach przemysłowych.

 • Monitor Polski Poz. 1336 z 1951

  Uchwała nr 776 Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie umorzenia wierzytelności b. izb aptekarskich z tytułu zaległych składek członkowskich b. właścicieli i dzierżawców aptek, przejętych na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 1335 z 1951

  Uchwała nr 771 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 411 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Rolniczych w Poznaniu i we Wrocławiu oraz zmian organizacyjnych na Uniwersytetach Poznańskim i Wrocławskim.