Archiwum 21 Listopad 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1473 z 1951

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).

 • Monitor Polski Poz. 1376 z 1951

  Zarządzenie nr 179 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie wyłączenia środków przewozowych energetyki od obowiązku dostarczenia na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 427 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie komisji do rozpatrywania odwołań od decyzji o zaszeregowaniu osób, które pobierają lub pobierały uposażenie emerytalne z funduszów samorządowych, do odpowiednich grup uposażenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 420 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.

NA SKÓTY