Archiwum 26 Listopad 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 1495 z 1951

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

  • Monitor Polski Poz. 1494 z 1951

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

  • Monitor Polski Poz. 21 z 1952

    Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 listopada 1951 r. w sprawie upoważnienia prezydiów rad narodowych i przedsiębiorstw komunalnych do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.