Archiwum 10 Luty 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 294 z 1951

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie gospodarki opakowaniami stosowanymi w branży chemicznej.

 • Monitor Polski Poz. 227 z 1951

  Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 226 z 1951

  Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie rozliczeń przedsiębiorstw państwowych z budżetem centralnym z tytułu środków obrotowych.

 • Monitor Polski Poz. 225 z 1951

  Uchwała nr 98 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat państwowych przedsiębiorstw i banków.

 • Monitor Polski Poz. 224 z 1951

  Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

 • Monitor Polski Poz. 223 z 1951

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie udzielania i umarzania zaliczek na materiały udzielanych przez inwestorów przedsiębiorstwom budowlano-montażowym.

 • Monitor Polski Poz. 210 z 1951

  Uchwała nr 95 Prezydium Rządu z dnia 10 lutego 1951 r. o zmianie uchwały nr 4 z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie planowego i sprawnego przygotowania realizacji inwestycji w 1951 roku.

 • Monitor Polski Poz. 209 z 1951

  Uchwała nr 92 Prezydium Rządu z dnia 10 lutego 1951 r. zawieszająca punkt 16 uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1948 r. w sprawie finansowania inwestycji i rozliczeń z tytułu dostaw i robót inwestycyjnych przedsiębiorstw objętych systemem finansowym oraz zniesienia zaliczkowania przedsiębiorstw budowlanych i montażowych.

 • Monitor Polski Poz. 208 z 1951

  Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Chemicznego.

 • Monitor Polski Poz. 149 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 148 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 147 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 146 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".

 • Monitor Polski Poz. 145 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".

 • Monitor Polski Poz. 144 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".

 • Dziennik Ustaw Poz. 91 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 77 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie przekazywania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym nieruchomości rolnych, stanowiących własność Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 76 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw białostockiego i bydgoskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.