Archiwum 19 Luty 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 832 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".

 • Monitor Polski Poz. 292 z 1951

  Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 19 lutego 1951 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym, na których pracownicy pomocniczy naukowo-techniczni wykonują prace o charakterze ściśle związanym z nauką.

 • Monitor Polski Poz. 264 z 1951

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1951 r. w sprawie sposobu przedterminowej wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz kontroli zużycia sum przedterminowo wypłaconych wywłaszczonemu.

 • Monitor Polski Poz. 242 z 1951

  Okólnik Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1951 r. w sprawie sposobu sfinansowania przeróbki samochodów na napęd gazem wysokosprężonym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 99 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.