Archiwum 21 Luty 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1006 z 1952

  Orzeczenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie przejścia przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 402 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 317 z 1951

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie badania i orzekania o zdolności fizycznej przez lekarza "Pomocy Lekarskiej Młodzieży Akademickiej" studentów, zarejestrowanych przez kierownika studium wojskowego dla celów szkolenia wojskowego.

 • Monitor Polski Poz. 248 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 246 z 1951

  Uchwała nr 118 Prezydium Rządu z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie zasad prowadzenia stołówek pracowniczych i tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego.

 • Monitor Polski Poz. 236 z 1951

  Uchwała nr 111 Prezydium Rządu z dnia 21 lutego 1951 r. o roli, zadaniach i uprawnieniach majstra w uspołecznionych przemysłowych zakładach pracy.

 • Monitor Polski Poz. 235 z 1951

  Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych przedsiębiorstw budżetowych.

 • Monitor Polski Poz. 234 z 1951

  Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych jednostek budżetowych.

 • Monitor Polski Poz. 221 z 1951

  Uchwała nr 110 Prezydium Rządu z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie opracowania jednolitych normatywów kosztorysów.

 • Monitor Polski Poz. 220 z 1951

  Uchwała nr 109 Prezydium Rządu z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie oszczędności w budownictwie.

 • Monitor Polski Poz. 193 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".

 • Dziennik Ustaw Poz. 100 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie zaszeregowania osób, które pobierają lub pobierały uposażenie emerytalne z funduszów samorządowych, do odpowiednich grup uposażenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 95 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie ustanowienia Izb Rzemieślniczych w: Koszalinie, Zielonej Górze i Opolu.