Archiwum 1 Marzec 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 473 z 1951

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie rozdzielnictwa niektórych reglamentowanych materiałów drzewnych.

 • Monitor Polski Poz. 375 z 1951

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie sezonowej premii za ciągłość i wydajność pracy pracowników, zatrudnionych przy pracach sezonowych.

 • Monitor Polski Poz. 286 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 285 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 275 z 1951

  Okólnik nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 1951 r. uchylający okólnik nr 1 z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie trybu przenoszenia nadetatowych pojazdów mechanicznych w roku 1950.

 • Monitor Polski Poz. 263 z 1951

  Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.

 • Monitor Polski Poz. 258 z 1951

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie przekazania uprawnień Ministra Zdrowia w zakresie postanawiania o przeznaczeniu lokali mieszkalnych na mieszkania służbowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 187 z 1951

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie uznania niektórych materiałów drzewnych za reglamentowane.

 • Dziennik Ustaw Poz. 113 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.