e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Marzec 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 544 z 1951

  Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie utworzenia dzielnicy Nowa Huta w m. Krakowie.

 • Monitor Polski Poz. 543 z 1951

  Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. - Instrukcja nr 15 w sprawie podziału większych miast na dzielnice oraz zakresu działania dzielnicowych rad narodowych i ich organów.

 • Monitor Polski Poz. 372 z 1951

  Uchwała nr 212 Prezydium Rządu z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie sposobu zbierania, przechowywania, przerabiania i wysyłania odpadków metalowych.

 • Monitor Polski Poz. 371 z 1951

  Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.

 • Monitor Polski Poz. 359 z 1951

  Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. o zmianie instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 358 z 1951

  Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. - Instrukcja nr 14 w sprawie terminu zniesienia okręgowych i rejonowych urzędów likwidacyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 357 z 1951

  Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. o zmianie instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 356 z 1951

  Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. o zmianie instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 355 z 1951

  Uchwała nr 204 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. o zmianie instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 345 z 1951

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu Instytutu Gruźlicy.

 • Monitor Polski Poz. 344 z 1951

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu Instytutu Dermatologii i Wenerologii.

 • Monitor Polski Poz. 337 z 1951

  Uchwała nr 219 Prezydium Rządu z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie podjęcia przez przemysł państwowy ubocznej produkcji przedmiotów bezpośredniego spożycia z odpadków powstałych przy produkcji podstawowej oraz o utworzeniu "Funduszu popierania produkcji ubocznej".

 • Monitor Polski Poz. 336 z 1951

  Uchwała nr 201 Prezydium Rządu z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie terminów złożenia bilansów za lata 1949 i 1950 przez Państwowe Gospodarstwa Rolne i niektóre jednostki podległe Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych oraz w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad bilansowania w odniesieniu do tych jednostek.

 • Monitor Polski Poz. 334 z 1951

  Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w przedmiocie określenia przypadków usprawiedliwiających nieobecność w pracy oraz warunków i trybu usprawiedliwienia nieobecności.

 • Monitor Polski Poz. 329 z 1951

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu Instytutu Matki i Dziecka.

 • Monitor Polski Poz. 328 z 1951

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu Instytutu Reumatologicznego.

 • Monitor Polski Poz. 320 z 1951

  Uchwała nr 207 Prezydium Rządu z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie finansowania wydatków na współzawodnictwo. nagrody indywidualne, wynagrodzenia za prace zlecone i udział w komisjach oraz popieranie ruchu racjonalizatorskiego.

 • Monitor Polski Poz. 276 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Dziennik Ustaw Poz. 147 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz utworzenia i zmiany granic niektórych miast, stanowiących powiaty miejskie w województwie katowickim.