Archiwum 22 Marzec 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 404 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 403 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 368 z 1951

  Instrukcja Ministrów Zdrowia oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1951 r. w sprawie udzielania członkom rodzin pracowników powołanych do odbywania zasadniczej służby wojskowej świadczeń przewidzianych w przepisach o ubezpieczeniu na wypadek choroby i macierzyństwa.

 • Monitor Polski Poz. 335 z 1951

  Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1951 r. w sprawie wykonania ustawy o zniesieniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 144 z 1951

  Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zmianie ustawy skarbowej na rok 1950.

 • Dziennik Ustaw Poz. 143 z 1951

  Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zmianie przepisów o reformie bankowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 142 z 1951

  Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 141 z 1951

  Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 140 z 1951

  Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 136 z 1951

  Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 135 z 1951

  Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Akademii Wojskowo-Politycznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 134 z 1951

  Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 133 z 1951

  Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisanej w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 132 z 1951

  Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o ratyfikacji aktu o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisanego we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r.

NA SKÓTY