e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Marzec 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 444 z 1951

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1951 r. w sprawie zasad finansowania i bankowej kontroli kapitalnych remontów przedsiębiorstw działających na zasadach rozrachunku gospodarczego.

 • Monitor Polski Poz. 395 z 1951

  Okólnik nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1951 r. w sprawie pokrywania kosztów delegacji i diet pracowników urzędów, instytutów państwowych i jednostek gospodarki uspołecznionej w przypadku delegowania pracownika do prac społecznych.

 • Monitor Polski Poz. 391 z 1951

  Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Lekkiego z dnia 30 marca 1951 r. w sprawie przekazania Przedsiębiorstwu Eksploatacji Żużla Wielkopiecowego i Kotłowego części Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach.

 • Monitor Polski Poz. 390 z 1951

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 marca 1951 r. w sprawie projektowania i budowy sieci cieplnej zdalaczynnej i instalacyj cieplnych w budynkach.

 • Monitor Polski Poz. 384 z 1951

  Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Przemysłu Lekkiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 188 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1951 r. o kuratorach sądowych dla nieletnich.