e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Marzec 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 654 z 1951

  Orzeczenie nr 19 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 marca 1951 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 557 z 1951

  Orzeczenie nr 20 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 marca 1951 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 554 z 1951

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie ogłoszenia 2 przedsiębiorstw energetycznych przechodzących na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 434 z 1951

  Uchwała nr 248 Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych prewentoriów, domów zdrowia i zakładów dla dzieci kalekich.

 • Monitor Polski Poz. 399 z 1951

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie przekazania wydziałom prezydiów wojewódzkich rad narodowych uprawnień do ustalania cen oraz w sprawie trybu i zasad zatwierdzania kalkulacji cen.

 • Monitor Polski Poz. 389 z 1951

  Uchwała nr 249 Prezydium Rządu z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie przekazania radom narodowym prewentoriów i domów zdrowia dla dzieci.

 • Monitor Polski Poz. 388 z 1951

  Uchwała nr 246 Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie rozliczeń z budżetami terenowymi z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat państwowych przedsiębiorstw podlegających władzom terenowym.

 • Monitor Polski Poz. 386 z 1951

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 381 z 1951

  Uchwała nr 244 Prezydium Rządu z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie utworzenia w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego Państwowej Inspekcji Energetycznej.

 • Monitor Polski Poz. 333 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Dziennik Ustaw Poz. 161 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich z obszarów niektórych miast.

 • Dziennik Ustaw Poz. 160 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań.

 • Dziennik Ustaw Poz. 155 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.