Archiwum 8 Marzec 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 877 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 789 z 1951

  Wykaz osób pozbawionych odznaki "Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 558 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 474 z 1951

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie gospodarowania reglamentowanymi materiałami drzewnymi.

 • Monitor Polski Poz. 338 z 1951

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie ujednolicenia akcji budowy kotłowni dla centralnego ogrzewania na terenie m. st. Warszawy.

 • Monitor Polski Poz. 315 z 1951

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie zapewnienia mieszkań dla pracowników administracji społecznych osiedli i domów pracowniczych oraz innych osób wykonywujących zawody usługowe.

 • Monitor Polski Poz. 314 z 1951

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie zasad ustalania norm zaludnienia mieszkań.

 • Dziennik Ustaw Poz. 193 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie obrotu i gospodarowania reglamentowanymi materiałami drzewnymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 158 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o konserwowaniu artykułów żywności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 156 z 1951

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych i właściwych rejestrach przejścia na własność Skarbu Państwa majątku zniesionych izb przemysłowo-handlowych.