Archiwum 10 Kwiecień 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 462 z 1951

    Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 1951 r. w sprawie upoważnienia Centrali Sprzętu Lekarsko-Sanitarnego "Centrosprzęt" do skupu w trybie bezprzetargowym sprzętu lekarsko-sanitarnego od osób, nie wymienionych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.

  • Monitor Polski Poz. 453 z 1951

    Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 10 kwietnia 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie ustalenia rodzajów i gatunków oraz określenia składników wędlin, wyrobów wędliniarskich i konserw mięsnych.

  • Monitor Polski Poz. 422 z 1951

    Okólnik Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1951 r. w sprawie ustalenia wzorów arkusza zbiorczego i imiennego wykazu potrąceń składek oszczędnościowych oraz sposobu dokonywania wpisów w arkuszu zbiorczym.