Archiwum 26 Kwiecień 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 732 z 1951

  Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie uznania zaświadczeń instytucji klasyfikacyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 674 z 1951

  Orzeczenie nr 16 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 26 kwietnia 1951 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 217 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie opłat probierczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 216 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania książek i dokumentów rozwiązanych spółdzielni.

 • Dziennik Ustaw Poz. 198 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 189 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu nadawania w roku 1950/51 stopnia magistra przez niektóre wyższe szkoły ekonomiczne.