Archiwum 4 Kwiecień 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 464 z 1951

    Orzeczenie nr 32 Ministra Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1951 r. o przejęciu i przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

  • Dziennik Ustaw Poz. 183 z 1951

    Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 170 z 1951

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.