Archiwum 22 Czerwiec 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1037 z 1951

  Instrukcja Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie dystrybucji znaków opłaty skarbowej, blankietów wekslowych i znaków opłaty sądowej.

 • Monitor Polski Poz. 850 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 czerwca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 849 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 czerwca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 848 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 czerwca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 847 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 czerwca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 817 z 1951

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie udzielania krótko- i średnioterminowych kredytów uspołecznionym przedsiębiorstwom drobnej wytwórczości na finansowanie inwestycji pozalimitowych.

 • Monitor Polski Poz. 808 z 1951

  Zarządzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie organizacji finansowej i systemu finansowego przedsiębiorstw geodezyjnych podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.

 • Monitor Polski Poz. 791 z 1951

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 790 z 1951

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 782 z 1951

  Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez organy zastępstwa prawnego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Poczt i Telegrafów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 282 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1951 r. zmieniające rozporządzenie o zasadach i sposobie zarządzania funduszem ochrony rybołówstwa.